EZOPOVE BASNE PDF

Buha odgovori: "Bijedna ja! Divlji i pitomi magarac Jednoga je dana divlji magarac ugledao pitoma magarca u zaklonu. Ponovno mu se obratio i rekao: "Nisi sretan kako sam bio mislio. Gavran i lisica Gavran je ugrabio komad sira i odletio na drvo.

Author:Shajin Taushakar
Country:Venezuela
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):26 April 2004
Pages:101
PDF File Size:10.60 Mb
ePub File Size:7.26 Mb
ISBN:710-6-76183-992-4
Downloads:94624
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JukreeA tone bijae nita drugo do zrno bisera koje se ko znakako izgubilo u dvorltu. Prije nego ode s ovog svijeta jagnjece izusti: Tiraninu je svaka isprika dobra. Ubrzo osjeti straan bol u grlu, te se rastra gore-dolje traei neto da sebi olaka. Nagovarao je svakog koga je sreo da mu izvadi kost. Uvue dral svoj dugi vrat u vuje grlo i kljunom je mrdao kost sve dok je napokon nije izvadio. Vuk se isceri da mu bljesnuezubi pa ree: "Budi zadovoljan: svoju si glavu stavio u vuju eljust i izvukao je itavu.

To treba da ti bude dovoljna nagrada. Lovili oni tako, lovili, dok na kraju ne ulovie jelena. Tad se postavi pitanje kako da se plijen raspodijeli. Tada lav stade pred plijen i objavi presudu: Prvi komadje za mene zato to sam kralj ivotinja. Drugije za menejer sam sudac. Treije isto za mene jer sam sudjelovao u potjeri. A to se etvrtog komada tie, e ba bih volio da vidim koji ese od vas usuditi da svoju apu poloi na njega.

Njegov otac u bijesu zgrabi sjekiru, potjera zmiju i odsijeejoj rep. U znak osvete zmija poeujedati seljakovo stado i zbog toga on izgubi mnogo goveda. Napokon seljak pomisli da je najbolje da se pomiri sa zmijom, te doneseneto hrane i meda na ulaz njezina legla i reejoj : "Hajde da zaboravimo i oprostimo.

Moda si bila u pravu to si kaznila moga sina, i to si se osvetila na mome stadu, ali sigurno sam ija bio u pravu kad sam htio da se osvetim. Sad smo oboje zadovoljni, pa to ne bismo onda ponovo bili prijatelji? Ti nikad nee zaboraviti smrt svoga sina, niti uja zaboraviti da sam izgubila rep. Pronaejednom magaraclavlju kou, koju su lovci ostavili na suncu da se sui, paje navuena se i ode do svoga sela. Kad ugledaelava, svi pobjegoeglavom bez obzira, i ljudi i ivotinje, a magaracse tome vrlo obradova.

U zanosu podie glas i poe njakati, pa ga tada svi prepoznae: njegov gazdadoe i dobro ga namlati toljagom zbog straha koji je prouzroio. Prie magarcu lisica pa ree: "Po glasu samte prepoznala.

ELECTROCAUTERIO DEFINICION PDF

Najlepše Ezopove basne

.

FLUKE 1555 KIT PDF

ezopove basne

.

2N4393 DATASHEET PDF

Ezopove basne

.

DUMITRU CONSTANTIN DULCAN INTELIGENTA MATERIEI PDF

Basne Ezop

.

Related Articles