IZPIT ZA VODITELJA COLNA PDF

Tojatilar In addition, the Dictionary is now supplemented with millions of real-life translation examples from external sources. An error has occured. This new feature displays references to vodittelja pairs from translated texts, which we have found for you on the Internet, directly within many of our PONS dictionary entries. Please sign in or register for free if you want to use this function. The entry has been added to your favourites.

Author:Dagami Mulabar
Country:Mali
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):25 December 2019
Pages:178
PDF File Size:5.75 Mb
ePub File Size:13.91 Mb
ISBN:583-3-93158-604-2
Downloads:47216
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Akinokora



Temeljna rta teritorialnega morja deli notranje morske vode od teritorialnega morja. Notranje morske vode so med obalo in temeljno rto teritorialnega morja. V teritorialnih vodah se prijavimo mejnim organom, v primeru, da se ustavimo. Oziroma oseba, ki plaa karto.

Pregledi olnov: osnovni, redni, izredni. Osnovni:pri vpisu olna na suhem. Nezgodo olna je potrebo prijaviti takoj ali najkasneje v 72 urah. Neregistrirana plovila olni, surfi, pedalini se lahko oddaljijo od obale najve m.

Oseba, ki skuter upravlja, najmanj 16 let in izpit preizkus znanja. Dokumenti za prehod ez mejo : Vpisni list za oln, izpit za upravljanje olna, potni list ali osebna. Dokumenti med plovbo olna: Na olnu mora biti izpit za upravljanje s olnom in vpisni list. Ko vstopimo v tuje obalne vode moramo izobesiti na krmi slovensko zastavo na glavnem jamborju ali premcu pa zastavo gostiteljice.

KP Za gliserje je 2 x veja. Ime je na zadnji tretjini levo, desno ali samo na krmi. Predmeti plovila najdeni na obali so last plovila iz katerega so izgubljeni.

Prepovedano odmetavanje smeti plastike ali izlivanje olj, oziroma goriva v morje. Prenos preko kardanskega zgloba na propeler. Dvotaktni motorji nimajo ventilov temve kanale. Delovni ciklus se opravi v dveh taktih kompresijskem in delovnem. Razlika med dizel in bencinskim motorjem. Gorivo, dizel nima svek, nima uplinjaa. Bencinski v prvem taktu sesa zmes zraka in goriva. Dizelski sesa zrak. Uplinja imajo samo vsi bencinski motorji. Vodno odprti sistem je direktni: voda iz okolice direktno preko rpalke hladi motor in se izteka nazaj v okolico.

Hladilna tekoina pa preko rpalke hladi motor in gre nazaj v hladilnik. Olje se nahaja v karterju kjer je potopljena rpalka, ki potiska olje skozi filter in naprej po motorju. Olje je potrebno obasno zamenjati. Olja delimo po viskoznosti. Cenovno pa na mineralna in sintetina.

Goriva delimo dizel, bencin. Delimo jih po toplotni vrednosti in po navoju. Pretvarja kemino energijo v elektriko. Varnost - Po toenju goriva moramo obvezno prezraiti motorni prostor. Ponavadi kratkotrajen, se - spremeni v Burjo. Kratki sekani valovi. Poleti prijeten noni termini veter. Kopno prej segreje kot morje. Najveja mo 4 BF okoli ure. Poletne nevihte prihajajo iz zahoda W , poleti ob lepem in mirnem vremenu. Spoznamo jih po rnih kopastih oblakih. Ko oblaki zakrijejo 45 horizonta obutimo prvi udarec vetra.

Nevarne in kratkotrajne. Deli olna Premec, krma levi in desni bok, kobilica, oplata, krmena in premeva statva, paluba, rebra, kobilica. Vodna linija deli oln na nadvodje in ugrez. Naini gradnje lesenih olnov: dotikalni, preklopni, diagonalni sistemi.

Materiali za vrvi: naravna vlakna konoplja , umetna vlakna najlon , jeklene vrvi. Za veja plovila QCR ali bruce za mala patentna kotva. Vozli Osmica zakljuek. Zastavni vozel spajanje vrvi razlinih debelin. Vrzni vozel vezanje bokobranov na ograjo-zagrize. Sidreni vozel vezanje sidra. Plutani vozel vezanje na bojo. Izplovitev Prepriati se moramo e imamo vso opemo, vse dokumente, dovolj goriva.

Povemo svojcem ali prijateljem plan potovanja. Nasedanje olna. Poakamo visoko vodo plimo , plovilo raztovorimo. Krmo plovila obrnemo stran od osebe v morju ter zaplujemo do njega iz zavetrne strani. Nevarnost trenja obstaja, e se kompasni posnetek azimut oziroma premev kot v asovnih presledkih opazovanja bistveno ne spremeni. Plovilo, ki vidi drugo plovilo preko svojega desnega boka, se mora izogniti. Izogne se v svojo desno za krmo drugega plovila. Manever izogibanja mora biti pravoasen in odloen.

Vsako plovilo mora dobro opazovati in pluti z varno hitrostjo da se lahko izogne trenju. Plovila na mehanini pogon: Plovba nasproti Vsako plovilo zavije v svojo desno stran. Prehitevanje Plovilo, ki prehiteva, lahko to stori po desni ali levi strani. Jadrnice: - pomembna smer vetra Jadrnica, ki ima veter v levi bok se mora izogniti drugi jarnici. Prednosti: Jadrnica ima prednost pred motornim plovilom, ribi ima prednost pred jadrnico, ladja z omejeno sposobnostjo manevriranja ima prednost pred ribiem, ladja nesposobna za manevriranje ima prednost pred ladjo z omejeno sposobnostjo manevriranja.

Dnevne oznake: Ena rna krogla zasidrana ladja. Dve rni krogli ladja nesposobna za manevriranje. Tri rne krogle nasedla ladja. Navigacijske lui Boni leva rdea ,5 , desna zelena ,5. Krmna bela Ena bela lu lahko pomeni drugo plovilo gledano od zadaj, zasidrano plovilo do 50 m ali oln na vesla, jadrnico do 7m oziroma motorni oln do 7 m s hitrostjo do 7 vozlov.

Tri jamborne lui ena nad drugo: vlailec z vleko nad m. Pilotski oln ima belo nad rdeo obe Ladja nesposobna za manevriranje dve rdei druga nad drugo obe Nasedla ladja do 50 m dve rdei druga nad drugo in na premcu belo vse Ladja omejena zaradi svojega ugreza tri rdee druga nad drugo vse Ladja z omejeno sposobnostjo manevriranja rdea- bela rdea druga nad drugo vse En kratek zavijam desno.

Dva kratka zavijam levo. Tri kratka vozim nazaj. Pet kratkih opozorilo, ne razumem. Dva dolga, en kratek nameravam prehitevati po desni.

Dva dolga, dva kratka nameravam prehitevati po levi. En dolgi na dve minuti ladja na mehanini pogon ko plove v megli. Kratek, dolg, kratek zasidrana ladja v megli. V kanalih na zavojih dolg zvoni signal. Kardinalne oznake moramo obpluti vedno na zunanji strani, nevarnost znotraj. Osamljena nevarnost: dve rni krogli na boji. Horizontalno rna, rdea barva, bela 2 v grupi. Varne vode:ena rdea krogla na boji. Rumena barva, rumena svetloba. Karte: Merkatorjeva karta, kurzna karta merilo 1: itanje karte: globine v metrih, izobate krivulje spajajo iste globine, do 10m modre barve.

Vijoliaste oznake - cevovodi, prepovedi, kabli, marine. B Bl 5s 7m 6M En beli blisk 1 sekundo in 4 sekunde teme. B Izo 4s 10m 15M Beli blisk 2 sekundi in 2 sekundi teme. V smeri urnega kazalca od 0 do

TULASI STOTRAM IN PDF

Storitve Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

.

KRUPS XP5240 PDF

Spletna učilnica - Tečaj za voditelja čolna

.

Related Articles