JAGALAH ALLAH ALLAH MENJAGAMU PDF

Home Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Alloh, dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Alloh. Ketahuilah, jika semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Alloh bagimu, dan jika semua umat manusia bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Alloh bagimu. Pena telah diangkat dan catatan-catatan telah mengering.

Author:Voodooramar Kajishicage
Country:Mongolia
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):6 November 2008
Pages:382
PDF File Size:2.61 Mb
ePub File Size:20.7 Mb
ISBN:627-7-74304-286-2
Downloads:95459
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MilkisAgama wajib dipelihara ketulenannya supaya tidak berlaku campur aduk antara rekaan manusia dan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika agama boleh direka cipta, maka wahyu sudah tentu tidak diperlukan, juga Rasul tidak perlu diutuskan. Oleh itu Islam mengharamkan pembohongan di atas nama agama. Dalam persoalan hadis, ramai kalangan kita yang begitu tidak berdisiplin dalam memetik hadis-hadis Nabi s. Sebahagiannya langsung tidak mengambil berat persoalan kethabitan iaitu kepastian di atas ketulenan sesebuah hadis.

Apa sahaja yang dikatakan hadis terus sahaja dibacakan kepada masyarakat tanpa meneliti takhrij dan tahqiq keputusan para ulama hadis terhadap kedudukannya. Lebih malang ada yang menyangka apa sahaja yang dikatakan hadis maka pastinya sahih dan wajib diimani. Dengan itu apa sahaja yang mereka temui daripada buku bacaan, yang dikatakan hadis maka mereka terus sandarkan kepada Nabi s. Berbohong menggunakan nama Nabi s.

Perbohongan atau berdusta menggunakan Nabi s. Ini seperti menyebut Nabi s. Maka sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi s. Namun menyandar sesuatu kepada Nabi s. Perbuatan ini adalah jenayah memalsu ciptakan agama, kerana Nabi adalah sumber pengambilan agama.

Seperti seseorang yang memalsukan pasport di atas nama sesebuah kerajaan. Ia sebenarnya melakukan pembohongan dan jenayah terhadap kerajaan tersebut. Kedudukan Nabi s. Oleh itu dalam riwayat yang lain Nabi s. Bukan sahaja membuat hadis palsu itu haram, bahkan meriwayatkannya tanpa diterang kepada orang yang mendengar bahawa ia adalah hadis palsu juga adalah sesuatu yang haram. Ibn Jahdam meninggal pada tahun H.

Beliau adalah seorang guru sufi di Mekah. Dia juga dituduh membuat hadis palsu mengenai solat Raghaib iaitu solat pada Jumaat pertama bulan Rejab. Sebab itulah al-Imam Ibn al-Salah meninggal H menyebut: Ada beberapa golongan yang membuat hadis palsu, yang paling bahaya ialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud golongan sufi.

Mereka ini membuat hadis palsu dengan dakwaan untuk mendapatkan pahala. Maka orang ramai pun menerima pendustaan mereka atas thiqah kepercayaan dan kecenderungan kepada mereka. Kemudian bangkitlah tokoh-tokoh hadis mendedahkan keburukan mereka ini dan menghapuskannya. Begitu juga semua hadis mengenai puasa bulan Rejab dan solat pada malam-malam tertentu adalah dusta ke atas Nabi s. Demikian juga hadis-hadis mengenai solat pada malam Nisfu Syaaban kesemuanya adalah palsu.

Solat-solat ini direka selepas empat ratus tahun munculnya Islam Ibn al-Qayyim, al-Manar al-Munif, m. Sebenarnya hadis sahih mengenai kebaikan malam Nisfu Syaaban itu memang ada, tetapi amalan-amalan tertentu khas pada malam tersebut adalah palsu. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Silsilah al-Ahadis al-Sahihah. Hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan malam berkenaan.

Oleh itu, amalan-amalan khas tertentu pada malam tersebut bukan dari ajaran Nabi s. Kata Dr. Ia satu doa yang panjang, yang menyanggahi nusus al-Quran dan sunah juga bercanggahan dan bertentang maknanya. Ibadat Perhimpunan malam Nisfu Syaaban seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bidaah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidaah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bidaah, dan setiap yang bidaah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka.

Inilah kenyataan Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh ulama umat yang sederhana dan dihormati. Namun dalam masalah ini beliau agak tegas kerana ia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah s. Justeru, hadis-hadis palsu mengenai Rejab dan Syaaban ini hendaklah dihentikan dari disebarkan ke dalam masyarakat. Kita perlu kembali kepada agama yang tulen. Hasil dari memudah-mudahkan dalam hal seperti ini maka muncullah golongan agama yang suka mendakwa perkara yang bukan-bukan.

Dengan menggunakan nama agama segala rekaan baru dibuat untuk kepentingan diri dan kumpulan. Islam tidak pernah memberi kuasa kepada golongan agama, atau sesiapa sahaja untuk mendakwa apa yang dia suka kemudian menyandarkannya kepada agama. Agama kita rujukannya ialah al-Quran dan al-sunah yang dipastikan kesabitannya mengikut yang diputuskan oleh para ulama hadis.

Apa yang mereka pentingkan hanyalah reda orang ramai. Lalu mereka menyebut perkara yang berlebih-lebih, pelik dan ajaib yang Islam tiada kaitan dengannya. Mereka ini sepatutnya dihalang dari berceramah, memberi nasihat dan bertazkirah.

Saya menyeru diri sendiri, para penceramah, ustaz-ustaz, media elektronik dan cetak, bahkan semua pihak yang membaca sesuatu hadis memastikan kesahihannya dahulu. Semoga Rejab dan Syaaban tahun ini tidak dibaluti dengan pembohongan terhadap Nabi s.

EASY-TO-SWALLOW WIRELESS TELEMETRY PDF

Maksud Hadis Jagalah Allah, Allah Akan Menjagamu

Ketahuilah, jika umat manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Pelajaran Hadits: 1. Cara Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat bijaksana, di mana beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas dengan beberapa metode: a. Ghulam umumnya digunakan untuk memanggil seorang anak yang menjelang dewasa, atau untuk memanggil anak yang baru dewasa. Sapaan seperti ini tentunya akan menentramkan siapapun yang disapanya, sehingga ia akan lebih bisa memperhatikan isi dari nasihat tersebut. Dalam kondisi seperti ini, tentulah kedekatan antara Nabi SAW dengan Ibnu Abbas menjadikan nasihat yang diberikan akan menjadi sangat efektif dan mudah diterima dalam hati.

NARASIMHA KARUMANCHI DATA STRUCTURES PDF

Jagalah Allah Maka Allah Akan Menjagamu

Com — Manusia merupakan zat yang lemah yang membutuhkan curahan daya dari Allah Swt untuk melakukan aktivitas di dunia ini. Tanpa restu dan curahan nikmat dari Allah kita bukanlah apa-apa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azhim. Namun, sadarkah kita bahwa Allah Swt yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih telah menginformasikan, melalui sabda Nabi-Nya, ajaran-ajaran yang membuat kita mendapatkan jaminan pencegahan dari Allah Swt. Mendapat jaminan penjagaan dari penguasa semesta Allah tentu bukan hal yang remeh, dia adalah anugerah yang patut kejar raih sebisa mungkin. Suatu ketika, melalui penuturan Ibn Abbas ra. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita amalan yang agung dan sangat menguntungkan bagi kita, yakni memperolah jaminan keamanan dari Zat yang Maha Merajai semesta ini.

Related Articles